Balustrada całoszklana schodowa montaż boczny na słupkach spigot