Balustrada całoszklana schodowa montaż boczny na listwie aluminiowej