Balustrada całoszklana schodowa montaż górny na listwie aluminiowej